Co to jest wypiska?

Wypiska to nic innego jak środki pieniężne dla osoby osadzonej. Osoba skazana w zakładzie karnym lub przesiadująca w areszcie śledczym nie otrzymuje pieniędzy do ręki. Środki, które wpłyną są zapisywane na „karcie” osadzonego. Osoba osadzona robiąc zakupy w kantynie (sklepie na terenie jednostki penitencjarnej) za zakupione produkty ma odejmowane środki z „konta”.

Przesyłając środki należy pamiętać o „żelaznej kasie”. Co to takiego? Z każdej wpłaty dla osoby osadzonej – część środków jest odkładana …

czytaj więcej

wypiska_areszt_sledczy_zaklad_karny_sluzba_wiezienna_wiezienie_wiezien_osadzonuy_osadzona_pieniadze_srodki_pieniezne_jednostka_penitencjarna_zelazna_kasa
wypiska_srodki_dla_osadzonego_pieniadze_dla_wieznia_wiezienie_wiezien_ransport_konwoj_samochod_suka

Co dzieje się z wypiską gdy osoba osadzona jest transportowana do innej jednostki?

Wypiska (środki pieniężne dla osadzonych) „podążają” zawsze za adresatem. W przypadku transportu osoby skazanej / tymczasowo aresztowanej środki zawsze są wysyłane za adresatem. W przypadku kiedy osoba zostaje zwolniona z jednostki, Służba Więzienna przesyła środki przekazem pocztowym na adres osoby osadzonej – w przypadku kiedy zostały wysłane podczas odsiadywania wyroku/ trwania aresztu.

W przypadku przesłania pieniędzy do jednostki, w której osadzony nigdy nie przebywał / nie przebywa lub podając nieprawidłowe dane –  środki pieniężne są zwracane do nadawcy. 

Tego wszystkiego i jeszcze więcej dowiesz się z naszych artykułów w serwisie internetowym zpozdrowieniem.pl