W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących  zasad dostarczania paczek, udzielania widzeń w aresztach śledczych proszę się nie krępować tylko śmiało pisać!

Odpowidamy na e-maile, wiadomości na facebook’u oraz listy.
Serwis internetowy zpozdrowieniem.pl

Plac Wilsona 4/38 | 01-626 Warszawa

e-mail: kontakt@zpozdrowieniem.pl


Podmiot odpowiedzialny:

GREAT IDEAS sp. z o.o.

Plac Wilsona 4/38

01-626 Warszawa

NIP 7010452606 | REGON 360311497 | KRS 0000534818

Rejestr przedsiębiorców KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych.